Munvårdsombud gör skillnad

I Dalarna är det cirka 5 200 personer som tillhör den grupp som får tandvårdsstöd på grund av att de har omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad.

Munvårdsombud . i äldreomsorgen har funnits länge i många kommuner. Nu vill Tandläkarförbundet att dessa införs överallt. Vad gör ett munvårdsombud egentligen?

En ny lag för äldreomsorgen ska tas fram till sommaren 2022 . Därför passar Tandläkarförbundet på att skriva till Socialstyrelsen och socialdepartementet med ett förslag om tandvårdsombud på alla äldreboenden och andra vårdenheter på kommunal nivå. Förbundet erbjuder sig att ordna kurser för dessa ombud som ska ge dem ”spetskompetens för munvård i äldreomsorg”. Samtidigt arbetar Socialstyrelsen på en webbutbildning i munhälsa för vård-och omsorgspersonal.

En som efterfrågar mer utbildning på området är Sara Nylander, undersköterska på Skottsundsbackens äldreboende i Njurunda utanför Sundsvall. Hon har många års erfarenhet både i hemtjänsten och på äldreboende. De senaste fem åren har hon varit Skottsundsbackens första munvårdsombud.

– Jag har gått en utbildning tillsammans med andra munvårdsombud, men jag skulle vilja ha en uppföljning kontinuerligt. Det behöver inte vara varje år, men då och då skulle det vara bra att få uppdatera kunskapen, säger Sara Nylander.

Hennes roll är att vara en länk mellan tandvården och kollegorna på äldreboendet – och i förlängningen de boende. När tandhygienisten kommer på besök en gång om året följer Sara Nylander med runt till alla boende, lyssnar, lär och antecknar. Sedan förmedlar hon det hon har snappat upp till de andra tio undersköterskorna. Även tim- och sommarvikarier får del av hennes kunskap om tid och tillfälle ges.

Sara Nylander tycker att arbetssättet kring munvården har förändrats sedan munvårdsombudet infördes.

– Innan dess borstade vi tänderna på de boende och tog ut lösgommar. Mycket mer var det inte. Nu är vi mer uppmärksamma på om de har bryggor eller titanskruvar och använder fler specialborstar.

De gamla och sköra personer som bor på äldreboenden kan ha problem med exempelvis tandköttsinflammation, svamp, skavsår från proteser eller rotrester från tappade tänder. Som munvårdsombud har Sara Nylander ganska bra koll på vilken hjälp varje person behöver. Hon hoppas också att hennes insats kan vara till viss nytta för tandsköterskor, tandläkare och tandhygienister de gånger som någon boende måste få akut tandvård.

Säker är Sara Nylander däremot på att hennes, och de andra i personalens, arbete med munvård gör skillnad för de boende.

– Ja, det tycker jag. Vi är extra medvetna och tänker efter mer noggrant numera hur vi ska kunna göra det bästa för dem.