Gray haired senior man is cleaning his teeth and smiling looking in mirror

Sara Nylanders roll är att vara en länk mellan tandvården och kollegorna på äldreboendet – och i förlängningen de boende. När tandhygienisten kommer på besök en gång om året följer hon med runt till alla boende, lyssnar, lär och antecknar.