Gray haired senior man is cleaning his teeth and smiling looking in mirror

I Dalarna är det cirka 5 200 personer som tillhör den grupp som får tandvårdsstöd på grund av att de har omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad.