Tackla Tobak i Tandvården 2021

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan. Hur kan vi lägga upp det to-bakspreventiva arbetet på kliniken? Hur kan vi arbeta med patienterna?

Nationell yrkeskonferens . om tobaksprevention. Välkommen till 2021 års viktigaste eftermiddag. För Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

.
Tid: Torsdagen den 15 april kl 15.00-17.00
Plats: Via zoom. Länk skickas till din mailadress när du anmält dig.

 

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan. Hur kan vi lägga upp det tobakspreventiva arbetet på kliniken? Hur kan vi arbeta med patienterna? Vi är stolta över att kunna presentera en rad goda exempel och strategier för att nå framgång:

  • Ny ANDTS-strategi har just presenterats
  • Vi tar en första titt på hur regeringen ser på tandvårdens möjligheter i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
  • Nya nikotinprodukter saluförs till våra barn.
  • Vilka åtgärder föreslås i den nyligen presenterade utredningen om lagstiftning av nikotinprodukter?

Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare inom hälsovård, sjukvård och tandvård, men främst personal på fältet.

Program:

Tandvårdens roll i ANDT-strategin 2021

Magnus Jonsson, Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet

Kunskap och Kvalitet – Tobaksprevention i tandvården

Jenny Måhlgren, Kanslichef Sveriges Tandläkarförbund

Tobaksbruket bland våra ungdomar – hur ser det ut?

Helen Stjerna Generalsekreterare A Non Smoking Generation

Nya nikotinprodukter och nya lagförslag

Johanna Reuterving Smajic, Leg tandhygienist, folktandvården Kalmar län.

Sluta Röka Linjen – Hur kan vi på kliniken få stöttning och samarbeta?

Katarzyna Swigon, Leg tandhygienist, tobaksavvänjare

 

Moderator Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak, leg tandläkare

 

Välkommen med din anmälan till info@ymtkansli.org

 

Tillsammans tacklar vi tobak – väl mött!