Doctor testing patient on possible coronavirus infection

Fortsatt testning rekommenderas för personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.