Folktandvården Skåne satsar på hälsofrämjande utveckling

Anna Lundqvist, idag områdeschef i Folktandvården VGR, och Anna-Karin Wagner, utvecklingschef och cheftandläkare i Folktandvården Västmanland, börjar som allmäntandvårdschef respektive chef för hälsofrämjande utveckling. Båda ingår i Folktandvården Skånes ledning och tillträder sina tjänster i april.

Genom en omorganisering . i tre verksamhetsområden kraftsamlar Folktandvården Skåne för att möta skåningarnas behov genom hela livet. Allmäntandvården respektive specialisttandvården samlas under var sin ledning. Det hälsofrämjande arbetet får en tydligare plats genom att organiseras i ett eget verksamhetsområde. 

– Jag är glad över att Anna och Anna-Karin har valt Skåne och skåningarna . Och välkomnar dem till oss. De kommer båda spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Karin Melander, vd på Folktandvården Skåne.

– Tillsammans med klinikcheferna kommer jag att fokusera på patientperspektivet, utveckla verksamheten framåt och arbeta för att vi ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Nu ser jag fram emot att lära känna organisationen och träffa kollegorna på klinikerna, säger Anna Lundqvist som tillträder som allmäntandvårdschef.

– I det nya uppdraget ser jag många möjligheter till att tillsammans med alla kollegor inom Folktandvården Skåne utveckla verksamheten ur ett hälsofrämjande perspektiv. Jag tror även att samarbeten och utbyte av kunskap med aktörer inom tandvården runtom i Sverige är en viktig väg till framgång, säger Anna-Karin Wagner som blir verksamhetsområdeschef för hälsofrämjande utveckling.

Anna Lundqvist började arbeta som tandläkare i Västra Götalandsregionen 1992 och har sedan varit klinikchef på flera olika allmäntandvårdskliniker. 2013 började hon som områdeschef för allmäntandvård, och arbetar idag som områdeschef för specialisttandvården.

Anna-Karin Wagner började efter examen på Karolinska institutet sin yrkesbana som tandläkare på Folktandvården Gotland, och landade till slut i Enköping 2003. Från Folktandvården Västmanland har hon erfarenhet både som tandläkare, klinikchef och sedan 2013 som utvecklingschef och chefstandläkare.