Jönköping University vill växa med nytt centrum för tandvård

"Med byggnation på campus kan vi bidra med samverkan, forskning och utbildning i framkant, för en bättre tandvård och tandhälsa i hela landet," säger Mats Jackson, prorektor vid Jönköping University.

Den 12 januari . lämnade Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB in planhandlingar inför beslut om samråd till stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. I nybyggnadsplanerna ingår bland annat att bygga ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap, samt bereda plats för en tandläkarutbildning. 

Bakgrunden är att Jönköping University förväntas växa i många år framåt och behöver även i framtiden ha ett samlat campus i stadens centrala delar. Byggnationen planeras att genomföras i tre olika etapper i anslutning till Hälsohögskolan. Detta blir en del av expansionen av campus och Jönköping Universitys verksamhet. I dagsläget finns beslutade planer för vilken verksamhet som ska inrymmas i etapp 1. Byggnaden kommer främst bestå av utbildnings- och kontorslokaler, samt en restaurang.

Den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på över 50 år

I samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Arbete pågår med en ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning, den planeras att skickas till regeringen under mars 2022. Det är utrymmen för tandläkarutbildningen tillsammans med ett nytt nationellt centrum för odontologi och oral hälsovetenskap som ska inrymmas i byggnaderna som ingår i etapp 1.

– Detta möjliggör en stor satsning för Jönköping University. Det här blir den första tandläkarutbildningen som startar i Sverige på över 50 år. Med byggnation på campus kan vi bidra med samverkan, forskning och utbildning i framkant, för en bättre tandvård och tandhälsa i hela landet. säger Mats Jackson, prorektor vid Jönköping University.