Graf

DMFT med standarddeviationer för åldrarna 10-95 år.
Illustration ur Tandläkartidningen nummer 11, 2022