Tandsköterskan Kamilla var volontär i Filippinerna

"Alla undersökningar gjordes utomhus och utan elektriska hjälpmedel" berättar Kamilla Lizzye.

Fattigdom och dålig kunskap . är orsak till dålig munhälsa i många utvecklingsländer. Det är något tandsköterskan Kamilla Lizzye fick erfara när hon åkte som volontär med Tandläkare Utan Gränser (TLUG) till Filippinerna.
– Det var en chock att se all karies och alla infektioner. Första veckan gick jag hem med brustet hjärta varje dag, men under den andra veckan gick det bättre, säger hon.

Kamilla Lizzye som normalt arbetar som tandvårdslärare på Folkuniversitetet i Östersund har alltid brunnit för volontärarbete. Redan under studietiden till tandsköterska fick hon upp ögonen för Tandläkare Utan Gränser och var inställd på att någon gång åka i väg som volontär. När barnen blev större var tiden mogen och 2022 använde hon dryga två veckor av sin semester för detta. Veckorna i oktober visade sig också passa in perfekt med att hennes tandvårdsstudenter skulle ut på praktik.

– Att vara volontär är en upplevelse som inte går att likna med någon annan, det är helt unikt. Det var väldigt speciellt att få träffa alla dessa barn med så enormt stora tandvårdsbehov, säger Kamilla Lizzye.

­­Två gånger per år åker Tandläkare Utan Gränser ner till Filippinerna och försöker hjälpa så många skolor som möjligt. Målet är att förebygga tandvård så att de kan hjälpa sig själva. De jobbar mycket med munhälso-information om kost och karies i klassrummen, både för barnen, lärarna och föräldrarna.

– Vi försöker också att få in ett samband mellan allmänt hälsoperspektiv och god oral hälsa, säger Magnus Sturebrand, en av eldsjälarna inom Tandläkare Utan Gränser.

Förutom preventiv vård bedriver man också akut vård som lagningar och extraktioner, där alla behandlingar görs utomhus utan behandlingsstol, roterande maskiner, sug eller tryckluft.

– Det var verkligen lärorikt att inse vad mycket man kan göra med enkla medel, men också en insikt om vilken lyx det är att behandla patienter i en riktig behandlingsstol och med alla elektriska hjälpmedel, säger Kamilla Lizzye.

Det hon upplevde som svårast var att man inte kunde hjälpa dem med allt.
– Nu fick man ta det viktigaste först. Man jobbar först och främst med infektion- och smärtfrihet.

Mycket socker i kosten är en stor orsak till den dåliga munhälsan, men eftersom den dåliga maten ofta är den billigaste är det inte ett helt lätt problem att lösa.

– Tacksamheten vi möttes av barnen och deras föräldrar när de blev av med tandvärk går inte att beskriva. De var alla så artiga och var väl medvetna om att vi var volontärer som bekostar resa och uppehälle själva, berättar hon.

Kamilla är säker på att hon kommer att åka som volontär igen. Trots att det var en stor frustation att inte kunna hjälpa alla fullt ut är hon väl medveten om att TLUG:s arbete är långsiktigt och att det kommer att ta tid. Något som hon tycker var hoppfullt var att se hur de äldre barnens tänder hade förbättrats sedan man började komma till Filippinerna 2018.

Tandläkare Utan Gränser jobbar med projekt i Zimbabwe, Etiopien, Tanzania, Filippinerna och Burkina Faso. Den orala hälsan är inget som prioriteras högt i utvecklingsländerna även om ett klart samband ses mellan oral hälsa och livskvalitet.

Att vara volontär innebär att man åker i väg och arbetar i någon form av hjälpprojekt utan lön. Magnus Sturebrand betonar att alla professioner inom tandvården är välkomna, det finns även behov av administrativa uppgifter om man inte är tandvårsutbildad.

­– Nästa resa är i oktober 2023, vecka 42 och 43 och om man är intresserad är sista ansökningsdag 15 september och man kan anmäla sig på tandlakareutangranser.se