tandsköterska HS

”Vissa regioner uppger att det finns ett överskott på tandsköterskor medan andra uppger att det råder balans eller underskott”, säger Maria Björklund, myndighetens analytiker.