Byte till e-cigg ingen hjälp vid behandling av parodontit

De som helt slutat röka svarade bättre på parodontitbehandlingen än rökarna. Foto: Colourbox

Övergång till elektroniska cigaretter . minskar inte de problem som rökning orsakar vid behandling av parodontit, skriver Tandläkartidningen.

Rökning är en välkänd riskfaktor för parodontit, och leder även till att behandlingar ger sämre resultat. De som drabbas av sjukdomen rekommenderas därför att sluta röka. Under senare år har ett allt mer populärt sätt att sluta röka konventionella cigaretter blivit att gå över till elektroniska cigaretter.

Det är oomtvistat att en sådan övergång minskar lungans exponering för carcinogena ämnen, men det har varit oklart om det har någon effekt på hälsan i munhålan. Brittiska forskare har därför i en retrospektiv klinisk studie undersökt vilken effekt e-cigaretter har på resultatet av klassisk behandling av parodontit.

I studien ingick 220 patienter med parodontit: 20 rökare, 60 personer som helt slutat röka, 20 personer som övergått till e-cigaretter och 120 icke-rökare. Under två år följdes responsen på professionell mekanisk borttagning av plack med en rad mått: fickdjup, antal ställen med sonderingsdjup större än 5 mm, antal sextanter med sådant sonderingsdjup och behov av kirurgisk behandling, blödningsindex samt fästeförlust.

Resultatet var mycket tydligt: De som helt slutat röka svarade bättre på behandlingen än rökare. De som övergått till e-cigaretter skilde sig inte på något statistiskt signifikant sätt från de som fortsatt röka, och svarade för tre av de fyra måtten signifikant sämre på behandlingen än de som helt slutat röka.

Studien visar alltså att övergång till e-cigaretter inte hjälper rökare att svara bättre på behandling mot parodontit.