Stärkt förebyggande tandvård för barn i utsatta områden

Karin Fälldin (C), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsberedningen i Region Stockholm.

Nu stärker Mittenkoalitionen . i Region Stockholm den förebyggande tandvården för barn och ungdomar som löper störst risk att drabbas av karies. Dessutom skärps villkoren för att motverka välfärdsbrottslighet inom barn- och ungdomstandvården.

Mittenkoalitionen höjer ersättningen för förebyggande tandhälsa höjs med 10 procent jämfört med 2023. Förra året höjdes ersättningen med 18 procent. Dessutom breddas uppdraget så att fler aktörer kan arbeta förebyggande med barns och ungdomars tandhälsa.

– De flesta barn och ungdomar har god tandhälsa, men skillnaderna är stora beroende på var i regionen man bor. Därför är jag stolt över att vi för andra året i rad höjer ersättningen för förebyggande tandvård i de områden där vi ser att barn och unga löper störst risk att drabbas av karies, säger Karin Fälldin (C), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsberedningen.

Drygt 96 000 av totalt 600 000 barn och unga i åldrarna 3–23 år omfattas av den höjda ersättningen. Uppdraget breddas också till att omfatta hela vårdvalet för barn- och ungdomstandvården, vilket gör att fler aktörer framöver kan arbeta förebyggande med barns och ungdomars tandhälsa. Tidigare har uppdraget legat enbart på Folktandvården.

– Alla barn har rätt till friska tänder och alla vårdgivare som vill vara med och ta ansvar för barns och ungdomars tandhälsa ska få göra det. Vi vet att det är genom tidiga och riktade insatser vi kan förbättra barn och ungas tandhälsa och etablera vanor som sedan håller i sig in i vuxen ålder, säger Karin Fälldin (C).

För att motverka välfärdsbrottslighet och att oseriösa aktörer får möjlighet till avtal om barn- och ungdomstandvård skärps också villkoren som ska vara uppfyllda för att företag ska få ingå avtal med regionen, bland annat på att vårdgivaren ska ha en odontologiskt ledningsansvarig tandläkare med minst två års klinisk erfarenhet som tandläkare.

– De allra flesta vårdgivare sköter sig exemplariskt, men tyvärr är det en realitet idag att kriminella aktörer försöker utnyttja våra välfärdssystem för ekonomisk vinning. Därför är det helt nödvändigt att vi ställer högre krav på våra utförare, säger Karin Fälldin.

Förändringarna ska gälla från och med den 8 maj 2024.

FAKTA: Förstärkningen av barn och ungas tandhälsa

Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård omfattar allmäntandvård till barn och unga till och med det år då de fyller 23 år. För de flesta sker det första tandvårdsbesök vid tre års ålder. Därefter kallas barnet regelbundet, minst vartannat år, efter riskbedömning.

I områden där barn och unga har mer karies, vårdbehovsområde 3 och 4, kallas barnen till undersökning redan vid ett års ålder. Den höjda ersättningen kommer med uppdraget att ge fluoridlackning och/eller fissurförsegling.