Tandsköterskornas Yrkeskonferens, Stockholm

Birgitta Enmark och den vikarierande moderatorn Niklas Källner. Foto: Sven Lindwall