Folktandvården upptäckte flera nya fall av diabetes

Vid resultat från riskbedömningen som kan tyda på ökad risk för ohälsa, remitterar Folktandvården efter samtycke patienten till närliggande vårdcentral.

En studie från . Folktandvården Stockholm och Akademiskt Primärvårdscentrum visar att screening för typ 2-diabetes hos tandvården lett till flera upptäckter av diabetes. Var tredje patient som remitterats från tandvården för vidare diabetesutredning visades ha förhöjda blodsockervärden och har nu fått hjälp av sjukvården.

– Ju tidigare vi kan upptäcka risk för diabetes, desto tidigare kan patienten få rätt vård och bromsa utveckling av sjukdomen. Tandvården träffar patienter regelbundet och har en möjlighet att se risker tidigt, säger Katri Harcke, diabetessköterska och doktorand, knuten till Akademiskt Primärvårdscentrum.

Resultaten från den första delstudien i diabetesprojektet är nu publicerad och visar att cirka 30 procent av de som remitterats från Folktandvården Stockholm konstaterades ha avvikande blodsockervärden. Studien visar även på ett starkt samband mellan tandlossningssjukdom (parodontit) och prediabetes eller diabetes. I 97 procent av de remitterade fallen hade tandvården bedömt att patienten hade en förhöjd risk för tandlossning.

– Det är sedan tidigare känt att diabetesbehandling försvåras av obehandlad tandlossning. Nu ser vi också att tandlossning kan användas för att identifiera personer i riskzon för typ 2-diabetes, vilket är något nytt, säger Anders Lindunger, tandläkare Folktandvården Stockholm.

Typ 2-diabetes kan vara svårt att upptäcka och symtomen kommer ofta smygande. Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm ett forskningsprojekt kring diabetes typ 2 med syftet att tidigt hitta personer med risk att få sjukdomen.

Den metod som Folktandvården Stockholm provar går ut på att tandläkaren eller tandhygienisten gör en vanlig undersökning och använder Folktandvårdens ordinarie riskbedömningsverktyg. Vid resultat från riskbedömningen som kan tyda på ökad risk för ohälsa, remitterar Folktandvården efter samtycke patienten till närliggande vårdcentral. Där utreds patienten enligt ordinarie rutin, prover tas och läkare ställer eventuell diagnos. Vårdcentralen ansvarar även för att ge personen vård vid behov.

– Vi hoppas att den här samverkansmodellen även kan öka remisser från primärvården till oss för att hjälpa diabetespatienter med behandling av tandlossning, säger Anders Lindunger.

Samverkansmodellen DentDi sprids till fler regioner som nu testar ett ökat samarbete mellan tandvård och hälso- och sjukvård. I dagsläget påbörjar även Region Uppsala och Kronoberg ett arbete kring att testa modellen.

I Stockholm fortsätter arbetet med nästa studie, som kommer att omfatta salivtester som metod för att screena för tandlossning.

Forskargrupp

Ansvarig tandläkare (doktorand):
Anders Lindunger, Folktandvården Stockholm


Handledare:
Tülay Lindberg (Karolinska Institutet)


Bihandledare:
Pia Skott (Folktandvården Stockholm), Anna Morawski (Akademiskt Primärvårdscentrum), Claes-Göran Östensson och Timo Sorsa (Karolinska Institutet).


Forskningsprojektet finansieras av Folktandvården Stockholm, Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Innovationsfonden och nätverkssjukvården i Region Stockholm.