Sick teenage girl

Många känner till anorexi och bulimi, medan kunskapen om andra ätstörningar som hetsätningsstörning och ARFID är lägre.