sandra 2

Ingen dag är den andra lik för Sandra Hillborn, som jobbar med tandvård i hemmiljö.