Stor succé för tandsköterskornas namninsamling

"Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens, säger Marie Udén", ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

Närmare två tusen . namnunderskrifter på en månad har kommit till Svenska Tandsköterskeförbundet. Kravet är enkelt: Tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel.
– Jag hade höga förväntningar, men det är verkligen jättehäftigt att så många är med och höjer sin röst, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Det var i mitten av november som Svenska Tandsköterskeförbundet gick ut med sitt upprop att göra tandsköterska till en skyddad titel. Dagen efter började namnunderskrifterna ramla in via ett enkelt formulär på webbsidan.

– Jag vet att tandsköterskorna gör allt fler uppgifter på klinikerna och att det finns ett stort intresse för en skyddad titel, säger Marie Udén.

Bakgrunden till namninsamlingen är att Tandsköterskeförbundet i många år har uppvaktat Socialstyrelsen med sitt krav. Hittills har intresset från myndighetens sida vara relativt ljumt. Men nu har förutsättningarna delvis förändrats.

– Det som har öppnat upp frågan nu är att undersköterskorna blivit lovade en skyddad titel, det borde göra frågan om tandsköterskorna än mer aktuell.

Istället för att som vanligt skicka ett brev till myndigheten, valde Tandsköterskeförbundet att göra en namninsamling.

– Vi ville visa hur viktig den här frågan är för oss och vilket engagemang som finns i kåren, dessutom är det valår vilket kan ge lite extra uppmärksamhet för den här frågan.

Nu börjar namnunderskrifterna att närma sig två tusen och det är inte bara tandsköterskor som skrivit på, även tandläkare och tandhygienister.

– Det här är en viktig fråga för hela tandvårdsteamet, som handlar om att höja kompetensen och stärka patientsäkerheten.

Under januari och februari kommer namninsamlingen att fortsätta och förutsättningarna att få in ännu fler namnunderskrifter är stor.

– Det finns nu cirka 10 000 tandsköterskor i Sverige så visst borde fler skriva på.

I mars kommer Svenska Tandsköterskeförbundet att uppvakta Socialstyrelsen med brev och alla underskrifter från insamlingen.

–   Denna gång hoppas jag verkligen att vi får gehör för våra krav och att vi får till en skyddad titel och en gemensam lägsta kompetensnivå för landets tandsköterskor. Det tjänar alla på.

Fakta om uppropet

Tandsköterskans kompetens har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Det behövs tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring. I mars kommer STF att uppvakta Socialstyrelsen med vårt krav tillsammans med alla underskrifter från insamlingen.

 

Läs artikeln om uppropet här

 

Följ oss i vår kamp.

Skriv ditt namn och regiontillhörighet i formuläret nedan. Tillsammans kan vi skapa förändring!